Ábendingar og frábendingar fyrir nudd

Ábendingar

Ef um öldrun er að ræða þá er það af sjálfu sér næg vísbending um að þörf sé á nuddi sem hefur það að markmiði að bæta vellíðan hjá viðkomandi. Almenn vísbending um ofangreint eru liða- og vöðvaverkir, félags- og tilfinningalegar þarfir.

Auk almennra vísbendinga teljast til fjölmargra vísbendinga m.a.:

 • þunglyndi
 • liðabólga og vöðvavefjabólga (í kjölfar bráðs ástands)
 • Alzheimer-sjúkdómur
 • Parkinson-sjúkdómur
 • elliglöp
 • stirðleiki í vöðvum og liðum
 • streita
 • svefnleysi
 • legusár eða hætta á að þau komi upp
 • lélegt ástand húðar (þurrleiki, sviði)
 • hægðatregða
 • vessabjúgur
 • ástand eftir heilablóðfall
 • öndunarörðugleikar
 • höfuðverkir
 • heila- og mænusigg
 • jaðarblóðrásarröskun (kaldir fætur og hendur)
 • lágt sjálfsmat og sjálfsöryggi
 • einsemd og félagsleg einangrun
 • dapurleiki, ófriður
 • langtíma hreyfingarleysi
 • einstaklingar á endastigi

Frábendingar

Ef um er að ræða mun eldri eða veikari einstaklinga er mælt með að læknir ákveði hvort möguleikar á nuddi séu fyrir hendi. Ekki í öllum frábendingum felst afgerandi bann. Yfirleitt á það við ákveðin líkamssvæði. Það ber að gera sér grein fyrir því að handarnudd eitt eða það að haldast í hendur, nærvera sem og viðeigandi áætlanir nuddara geti skilað ótrúlegum ávinningi.

Þá þarf þó að nefna dæmi um ákveðið ástand sem krefst sérstakrar athygli en um er að ræða m.a.:

 • segabláæðabólgu
 • bráða liðabólgu
 • háan sótthita
 • verk í kálfum með hita á ákveðnu svæði
 • slagæðargúlp
 • æðahnút
 • brunasár
 • sár, ástand eftir skurðaðgerð, bólgu
 • bráð verkjakast
 • beinbrot
 • stækkaða eitla
 • ógreind útbrot, sáramyndun
 • blóðþynningarlyf
 • einstaklinga með sögu um blóðtappa
 • langt komna kölkun

 

Alltaf þegar vafi leikur á því hvort heilsa eldri borgara sé góð og hvort eigi að beita nuddi þarf að ráðfæra sig í slíku tilfelli við lækni.

listek Hafðu samband við mig listek
Pantaðu tíma á þeim tíma sem hentar þér
Vinsamlegast fylltu út tengiliðaspurningalistann með dagsetningu bókunar sem hentar þér. Við munum hafa samband við þig á næstu klukkustundum til að ræða upplýsingar um bókun þína.


Taka frá
PL EN IS